MÉTODO PILATES

El Método Pilates fue creado por Joseph Hubertus Pilates a principios del siglo XX, es un sistema eficaz para trabajar el cuerpo y la mente.

 

Se basa en los siguientes principios: Centro, Control, Concentración, Fluidez, Precisión y Respiración.

 

La ejecución correcta de los ejercicios Pilates aporta numerosos beneficios a nivel físico y mental, es muy útil para corregir malas posturas, rehabilitar zonas corporales lesionadas y para sentirte bien.

 

Pilates te ayuda a mejorar tu CALIDAD DE VIDA.

 

Clases grupales de Pilates 55' de duración:

1 clase semanal 40€/mes, 2 clases semanales 65€/mes, clases sueltas 14€

Sesiones individuales de Pilates de 55' de duración:

40€/sesión

Clases privadas de grupo:

Consultar precio

 

PILATES METODOA

Pilates Metodoa  Joseph Hubertus Pilatesek sortu zuen XX. mendean, gorputza eta adimena lantzeko eraginkorra da.

 

Pilates aztapenak hurrengo hauek dira: Zentroa, Kontrola, Kontzentrazioa, Jariakortasuna, Zehaztasuna eta Arnasa.

 

Pilates ariketak ondo egiteak onura dakar goputzarentzat eta baita adimenarentzat ere. Gorputzeko jarrera okerrak zuzentzeko baliagarria da eta baita atal lesionatuak errehabilitatzeko, honez gain ongi sentiaraziko zaitu.

 

Pilates Metodoa zure BIZI KALITATEA hobetzeko oso baliagarria da.

 

55'ko Pilates klaseak taldean:

Astean behin 40€/hilean, astean bi aldiz 65€/hilean, klase solteak 14€

Banakako 55'ko Pilates saioak:

40€/saioa

Talde klase pribatuak:

Prezioa galdetu

Contacto/Kontaktua:

 

Maite Markuerkiaga Zubigarai

Cita previa/Aurretiko hitzordua:

Tel: 679 048 768

e-mail: mmarkuerkiaga@gmail.com

Dirección/ Helbidea:

Centro MAITE Zentroa

c/ General Alava, 7 Planta 1 oficina 11 

01005 VITORIA-GASTEIZ

En redes sociales


Llamar

E-mail